De Wereld op zn kop / The World upside down

Yvonne Fuchs

Raised

6,700
113% reached of my target amount €5,895
Kilimanjaro, 1 van de 7 summits, hoogste berg van Afrika, op 5895m Uhuru Peak – Piek van de Vrijheid ...
Ik voel me bevoorrecht dat ik in een vrij land ben geboren en altijd mijn eigen keuzes heb gemaakt en hart heb gevolgd. Dat geldt echter niet voor iedereen …
Met het aangaan van de Kili Challenge voor War Child ga ik dan ook graag de uitdaging aan met het beklimmen van de Kilimanjaro om geld in te zamelen voor het goede doel!
Voor al die kinderen in conflict/oorlogsgebieden die geen vrije keuze hebben en bezig zijn met overleven in plaats van te kunnen genieten van het leven zoals wij. 
Sponsor mijn Kili Challenge en help daarmee de kinderen van War Child door een simpele klik op mijn actiepagina. Alle kleine beetjes helpen! Samen maken we het verschil!
 
Mijn dank is groot!
Namaste xxx Yvonne
 
PS Alle donaties komen rechtstreeks terecht bij War Child! Alle reiskosten voor de expeditie zijn voor mijn eigen rekening.
PS Schroom vooral niet mijn actiepagina te delen met je eigen netwerk en vrienden, waarvan je denkt dat ze War Child ook een warm hart toedragen!
 

Kilimanjaro, 1 of  the 7 summits, Africa's highest mountain, at 5895m Uhuru Peak  – Peak of Freedom ...
I feel privileged being born in a free country and always have been able to make choices of my own, following my heart. However, this does not apply to everyone ...
By taking on the Kili Challenge for War Child I take on the challenge climbing the Kilimanjaro and raise money for the good cause!
For all those children in conflict / war zones who do not have a free choice and are busy surviving instead of enjoying life as we do.
You can sponsor my Kili Challenge and help these childred by a simple click on my action page. All little bits help and can make a big difference for them!

Many thanks, much appreciated!
Namasté xxx Yvonne

PS All donations will go directly to War Child! All expenses - expedition, trip, travel costs - are paid by my own.

PS Please do not hesitate to share this page with your own network and friends. Together we can make a change!