Triathlon voor War Child

Odette Helsloot

Raised

798
66% reached of my target amount €1,200

Er gebeurt erg veel in de wereld op dit moment. Hoewel kinderen in oorlog ontzettend veerkrachtig en dapper zijn, vind ik het onze taak om ze de psychosociale hulp te bieden die ze nodig hebben, om zich zo normaal mogelijk als kind en als mens te kunnen ontwikkelen. War Child biedt ze deze hulp, om kinderen zo de tools te kunnen geven om het oorlogsgeweld dat ze hebben meegemaakt een plekje te kunnen geven.

Inmiddels werk ik een half jaar in een AZC als facilitator bij TeamUp, een vrijwilligersorganisatie die is ontstaan vanuit een samenwerking met War Child, Save The Children en UNICEF. Hier geef ik samen met mijn team elke week een sessie, waar gestructureerde sport- en spelactiviteiten centraal staan om zo gevluchte kinderen sociaal en emotioneel ondersteuning te kunnen bieden. Kinderen krijgen houvast aangeboden en leren om op een respectvolle manier met elkaar te spelen.

Initiatieven zoals TeamUp zijn ontzettend belangrijk om kinderen deze steun te bieden, voor structuur, observatie en sociaal-emotionele steun. Op 26 juni 2022 doe ik mee aan Ironman 70.3 Westfriesland, een halve triathlon in het mooie Hoorn. Ik zou het geweldig vinden als ik via deze weg aandacht mag vragen voor War Child, en een mooi bedrag binnen kan halen dat ze meer mogelijkheden geeft om kinderen uit de oorlog de steun te bieden die ze verdienen. Alvast bedankt!

Linkjes over het werk van War Child:

Algemeen nieuws: https://www.warchild.nl/nieuws/

Podcast over hoe oorlog wordt doorgegeven op generaties: https://www.warchild.nl/podcast-oorlog-is-erfelijk/

Informatie over hoe TeamUp psychosociale ondersteuning biedt door beweging: https://www.warchild.nl/projecten/teamup-gevluchte-kinderen/