De Wereld op zn kop / The World upside down

Yvonne Fuchs

Raised

4.050
68% reached of my target amount €5.895

Still to go:

Vorig jaar (2020) werd ik 60, een mooie mijlpaal, maar mijn geplande verjaardagsfeestje ging niet door …
Een andere mijlpaal en langgekoesterde wens hopelijk wel: het beklimmen van de Kilimanjaro:
hoogste berg van Afrika, één van de 7 summits, doorkruisen van 5 klimaatzones voor het bereiken van de top Uhuru Peak – Piek van de Vrijheid - op 5895m hoogte!
Ik voel me bevoorrecht dat ik in een vrij land ben geboren en altijd mijn eigen keuzes heb kunnen maken en hart heb gevolgd. Dat geldt echter niet voor iedereen …
Met het aangaan van de Kili-Challenge voor Warchild ga ik dan ook graag de uitdaging aan met het beklimmen van de Kilimanjaro om geld in te zamelen voor het goede doel!
Voor al die kinderen in conflict/oorlogsgebieden die geen vrije keuze hebben en bezig zijn met overleven in plaats van te kunnen genieten van het leven zoals wij. Mijn droom wordt werkelijkheid, laat ook hun dromen werkelijkheid worden en geef hen een veilige toekomst!
Sponsor mijn Kili-Challenge en help daarmee de kinderen van Warchild door een simpele klik op mijn actiepagina. Alle kleine beetjes helpen! Samen maken we het verschil!
En schroom vooral niet mijn actiepagina te delen met je eigen netwerk en vrienden, waarvan je weet dat ze Warchild ook een warm hart toedragen. Mijn dank is groot!
Namaste xxx Yvonne

 

Last year (2020) I turned 60, a milestone, but no big party as planned ...
Hopefully, another milestone and long-cherished wish will come true: climbing the Kilimanjaro: Africa's highest mountain, one of 7 summits, traversing 5 climate zones before reaching the top Uhuru Peak - Peak of Freedom - at 5895m!
I feel privileged being born in a free country and always have been able to make choices of my own, following my heart. However, this does not apply to everyone ...
By taking on the Kili-Challenge for Warchild I would like to take on the challenge climbing the Kilimanjaro and raise money for the good cause!
For all those children in conflict / war zones who do not have a free choice and are busy surviving instead of enjoying life as we do. My dream comes true, make their dreams become reality too and give them a safe future!
You can sponsor my Kili-Challenge and help the children of Warchild by a simple click on my action page. All little bits help and can make a big difference for them!
Please do not hesitate to share this page with your own network and friends. Together we can make a change! Many thanks, much appreciated!
Namasté xxx Yvonne

Promote this page with a cool poster. You can determine the text yourself and then print the poster and put it up anywhere. Anyone can make a poster of this page, including friends, family, colleagues, people from your sports team or classmates. Put the poster up in a supermarket, behind the window at shops, at companies or at school. Putting up a poster is often no problem if you ask nicely and explain what it is for.